Onderzoek naar sluiting huisartsenpost Hengelo in de nacht

Een groot deel van de ervaren werkdruk onder huisartsen komt voort uit de avond-, nacht- en weekenddiensten. Dat blijkt uit landelijk en regionaal onderzoek. Met name de werkdruk die wordt veroorzaakt door de nachtdiensten, is hoog voor de huisartsen. Om ook op langere termijn kwalitatief goede huisartsenzorg te kunnen blijven bieden, moet de werkdruk omlaag. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) stelde het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ op. Hierin staat dat landelijk ingezet moet worden op het terugbrengen van het aantal huisartsenposten en het verminderen van het aantal in te zetten huisartsen in de nacht. HuisartsenZorg Twente pakt deze handschoen op en onderneemt actie in Twente, waar het huisartsentekort groot is. Onder meer door te onderzoeken of het mogelijk is om vanaf juli 2023 de spoedpost in Hengelo in de nacht te sluiten.

Voor Twentse patiënten betekent dit dat zij in dat geval in de nacht (vanaf 23.00 uur) vanuit Enschede en Almelo worden geholpen. Deze spoedzorg is voor patiënten met zorgvragen die acuut zijn, maar niet levensbedreigend. Er komen nu doordeweeks gemiddeld 8 patiënten per nacht en in het weekend gemiddeld 13 patiënten per nacht bij de spoedpost in Hengelo. Een deel van deze patiënten wordt na het consult in Hengelo doorverwezen naar de Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen in Almelo of Enschede. De huisartsen verwachten dat het haalbaar is om in de nacht vanuit de spoedposten in Almelo en Enschede, de Twentenaren van voldoende spoedzorg te kunnen voorzien. Uiteraard worden bijvoorbeeld de reistijden nog goed onderzocht.

HuisartsenZorg Twente ziet, net als de LHV, het voordeel van het verminderen van het aantal nachtdiensten voor de beschikbaarheid van de huisartsen overdag. Een huisarts kan na een goede nachtrust de volgende dag ook weer voor zijn patiënten klaar staan. De verwachting is dat door de sluiting van 1 van de 3 posten in de nacht, er per jaar ongeveer 700 nachtdiensten minder gedraaid hoeven worden.

Landelijk beleid: werkdruk verminderen door minder huisartsen in de nacht

De LHV stelde het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ op om verandering te brengen in de werkdruk die veroorzaakt wordt door de avond-, nacht- en weekenddiensten. Dit Actieplan is door het ministerie van VWS omarmd als uitgangspunt van beleid en vormt inmiddels een bijlage bij het Integrale Zorg Akkoord. Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van HuisartsenZorg Twente is met de afgevaardigde huisartsen gesproken over toekomst van de avond-, nacht- en weekendzorg. Daar is de Twentse koers afgestemd, die nu verder wordt onderzocht.

Naast de te onderzoeken sluiting van een spoedpost in de nacht zijn ook diverse andere acties in gang gezet om de werkdruk te verlagen. Bijvoorbeeld het project “spoed = spoed” (heldere filtering van de inkomende zorgvragen) en de inzet van Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistents in de diensten. Maar ook het beleggen van de operationele coördinatie van de zorg bij speciaal opgeleide regie-artsen. De huisartsenposten werken daarnaast onder meer met online triage en de inzet van beeldbel-consulten.

Voor de langere termijn is het landelijke beleid gericht op het intensiveren van de samenwerking in de acute zorgketen. De huisartsen in Twente werken ondertussen samen met partners toe naar de vorming van zogenaamde integrale spoedposten. Dat betekent dat de spoedpost van de huisartsenzorg nauw samenwerkt met bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis, de ouderenzorg, GGZ en de ambulancedienst.

Meer info

Bekijk hier het interview dat onze bestuurder Marinka Hamstra over dit onderwerp gaf bij 1Twente: https://www.youtube.com/watch?v=i7mUPr2fDSE 

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg