Missie en Visie

Missie

Wij staan voor toekomstbestendige huisartsenzorg in Twente. Dat doen we door de Twentse huisartsen te ontzorgen. Zo hebben zij meer tijd voor het leveren van zorg aan de patiënt. En we creëren door goede ondersteuning een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (nieuwe) huisartsen en hun teams in Twente. We staan voor kwaliteit, transparantie, professionaliteit en ondernemerschap. We geloven in de meerwaarde van verbinding en samenwerking.

Visie

Door als Twentse huisartsenorganisaties samen te werken kunnen we als collectief de belangen van de Twente huisartsen behartigen, centraal samenwerkingsafspraken en beleid maken en ondersteuning bieden in de praktijkvoering. Samen hebben we meer slagkracht, meer expertise en zijn we minder kwetsbaar. Vanuit een gezamenlijke strategische visie spelen we pro-actief in op de veranderingen in de zorg en in de maatschappij.

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg