Achterstandswijken Ontwikkelingsfonds Twente (AOF Twente)

Het Achterstandswijken Ontwikkelingsfonds Twente (AOF
Twente) ondersteunt huisartsen in achterstandswijken in Twente. Het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt hier sinds 1996 via
zorgverzekeraars geld voor beschikbaar. Het AOF Twente beheert deze gelden,
waarbij een commissie de projecten beoordeelt en voorlegt ter goedkeuring aan
het bestuur van AOF Twente.

Onze projecten richten zich op:

 • Sociaal maatschappelijke problematiek
 • Taal- en cultuurbarrières
 •  Beperkte gezondheidsvaardigheden

Een deel van de projecten die AOF Twente aanbiedt is ook
beschikbaar voor huisartsenpraktijken in niet-achterstandswijken.

Voor vragen en meer informatie kunt u terecht bij:

Mariëtte Vrielink – Fondscoördinator AOF Twente
Lidwien Kruijswijk Jansen – Directeur

Over Stichting AOF Twente

Stichting AOF Twente is opgericht in december 2022. Daarmee heeft de Stichting AOF Twente de taken overgenomen van de voormalige LHV Huisartsenkring Twente.
De dagelijkse leiding van de stichting AOF Twente is in handen van directeur Lidwien Kruijswijk Jansen. Zij wordt ondersteund door Mariëtte Vrielink. Mariëtte is al jarenlang verbonden aan de activiteiten van het AOF Twente en is het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom de projecten van stichting AOF Twente.

Bestuur

Het bestuur van de stichting AOF Twente is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, het organiseren van de nodige middelen, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
Het bestuur van de Stichting AOF Twente bestaat uit:

 • Dhr. I. Waardenburg (huisarts)
 • Dhr. E. Kluitman (huisarts)

Beoordelingscommissie

De commissie bestaat uit drie huisartsen die de projectaanvragen beoordelen en een advies uitbrengen aan het bestuur.
De commissie van Stichting AOF Twente bestaat uit:

 • Dhr. P. Marinus (huisarts)
 • Mw. M. Veenema (huisarts)
 • Dhr. J.A. Wind (huisarts)

Werkgroep Ontwikkelen Vast Aanbod

De werkgroep wordt gevormd door een afvaardiging van de praktijken, zorggroepen SHT-THOON en FEA, de huisartsenposten SHT en CHPA, en de HZTwente Academie.
De werkgroep wordt geleid en ondersteund door de directeur en fondscoördinator.

Aanvraag voor projecten

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds dient u een projectaanvraag in te dienen. Dit kan het gehele jaar, maar bij voorkeur vóór 1 november 2023.

Belangrijke aandachtspunten voor de projectaanvraag:

 •          Het project dient te voldoen aan de gestelde criteria.
 •          Voor projecten met een verwachte looptijd van langer dan 1 jaar kan de commissie advies uitbrengen om een langere looptijd projectfinanciering toe te zeggen. Hierbij geldt een maximum van 3 jaar. De begroting dient in dit geval opgesplitst te worden per jaar.
 •           Voor projectaanvragen met een budget hoger dan €22.000,- geldt dat er een onafhankelijke accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) vereist is.
 •           Voor (na)scholingen/trainingen hoeft geen projectaanvraag te worden ingediend; deze zijn terug te vinden in de scholingsagenda in Corpio, en u kunt zich daar inschrijven.

 

Procedure AOF 2023

Voorbeeld aanvraagformulier AOF Twente

Projectaanvragen voor het AOF Twente kunnen worden ingediend via aof@hztwente.nl

Voorbeelden van AOF-projecten in Twente

De activiteiten binnen AOF Twente kunnen onderverdeeld worden in drie soorten activiteiten: 

 1. Het vaste aanbod vanuit AOF Twente. 
  Dit aanbod wordt samengesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de huisartsenposten, zorggroepen en huisartsenpraktijken in Twente. Dit vaste aanbod is beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken in Twente, ongeacht postcodegebied.
 2. Vrije projectaanvragen vanuit huisartsenpraktijken, huisartsenposten en zorggroepen. 
 3. Allochtone zorgconsulent. Dit aanbod wordt uitgefaseerd. Het is niet meer mogelijk dit aan te vragen door nieuwe gebruikers.

Voorbeelden van projecten uit het vaste aanbod

Vanuit het AOF Twente is ook gekeken naar het ontwikkelen van een vast aanbod van producten en diensten waarop huisartsen/huisartsenpraktijken kunnen inschrijven om daar gebruik van te maken. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld:

 • (na)scholingen / trainingen
 • voorlichtingsmateriaal
 • vergoedingen voor overleg/coördinatie en afstemming van zorg

Verder valt de Tolkentelefoon -die nu al voor alle huisartsen in Twente te gebruiken is- ook onder het aanbod van producten/diensten vanuit het AOF.

 • Vanuit het AOF Twente wordt de nascholing “Over mijn grens – en nu?” (Omgaan met grensoverschrijdend gedrag en (be-) dringen in de huisartsenpraktijk) aangeboden. Voor 2023 is deze nascholing 7 keer ingepland. Hiervoor is veel belangstelling; alle 7 nascholingen zitten inmiddels al vol, in 2024 wordt deze scholing opnieuw 7 keer aangeboden.
 • In 2023 wordt vanuit het AOF Twente i.s.m. Pharos ook een aantal trainingen laaggeletterdheid georganiseerd, met name voor de DA en POH en separaat voor de huisartsen. 

Voorbeelden van vrije projectaanvragen

Voorbeelden uit Twente komen binnenkort online.


Verdere inspiratie is te vinden in de landelijke projectendatabase.