Volgende stap in samenwerking Twentse huisartsenzorg

Na 2 jaar voorbereiding is de kogel door de kerk: SHT en THOON gaan vanaf 1 mei verder als één huisartsenorganisatie. De huisartsleden van SHT (Spoedzorg Huisartsen Twente) en THOON (Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland) stemden op 10 maart met een overweldigende meerderheid in met de fusie. De samenwerking binnen de huisartsenzorg in Twente krijgt door deze fusie nog meer vorm.

De nieuwe organisatie, SHT-THOON, heeft een huisartsenbestuur dat samen met de directie de koers van de organisatie bepaalt. Voorzitter van het huisartsenbestuur, Anneloes Richters – huisarts in Enschede: “We zijn erg blij met de steun van onze achterban voor deze fusie. Het vertrouwen in deze ontwikkeling is groot en we zijn erg content met deze mooie stap op weg naar brede Twentse samenwerking binnen de huisartsenzorg.” Begin dit jaar is de Twentebrede samenwerking in de eerstelijns zorg onder de naam HuisartsenZorg Twente gestart. Onder die paraplu werkt SHT-THOON samen met CHPA-FEA, evenknie in het gebied rondom Almelo, en met de Twentse afdeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging. Door samen te werken binnen HuisartsenZorg Twente is er één aanspreekpunt voor de Twentse huisartsenzorg en worden de belangen van de meer dan 400 Twentse huisartsen als collectief behartigd.

Optimaliseren ondersteuning huisartsen

Vanaf 1 mei ondersteunt SHT-THOON in Midden- en Oost-Twente huisartsen in zowel de dagzorg in de praktijken, als de avond-, nacht en weekendzorg bij de spoedposten. Deze combinatie sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen en is een logische stap in de doorontwikkeling van de huisartsenzorg. Guus Bruins, directeur van de nieuwe organisatie SHT-THOON: “Door één organisatie te vormen kunnen we de ondersteuning van de huisartsen praktisch en beleidsmatig nog beter op elkaar afstemmen. Daarnaast verminderen we de bestuurlijke druk voor de huisartsen in ons gebied, zodat zij meer tijd over hebben voor het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg. En dat is natuurlijk waar het aan het einde van de dag allemaal om draait!” Bruins is augustus vorig jaar door THOON aangetrokken, in samenspraak met de directie van SHT, met het oog op de voorgenomen fusie.

Samenwerken voor meer slagkracht

In Midden- en Oost-Twente zijn de avond-, nacht- en weekenddiensten van de huisartsen ondergebracht bij Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT). Mede-directeur van SHT, Jacqueline Noltes: “Wij vormen een professionele huisartsenorganisatie, die de huisartsen in staat stelt kwalitatief hoogwaardige en doelmatige spoedeisende huisartsenzorg te leveren. De fusie met THOON zorgt ervoor dat we nog meer slagkracht hebben en expertise kunnen delen, waardoor we de huisartsen nog beter en in de volle breedte van hun vak, kunnen ondersteunen.” Noltes draagt het SHT-stokje over aan Guus Bruins. Luc de Vries, medisch directeur van SHT, draagt zijn taken over aan Martin Both, huisarts in Hengelo. Both is vanaf 1 mei medisch manager van de spoedzorg binnen SHT-THOON.

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg