Ruim 200 medewerkers Twentse huisartsenzorg naar Malieveld op vrijdag 1 juli

Ik wil voor iedereen een huisarts

Volgende week start de landelijke actie “Iedereen een huisarts”. De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Door veranderingen in het zorgstelsel en schaarste op andere plekken in de zorg, wordt er een steeds groter beroep gedaan op de huisarts. Dat geldt zowel voor de huisartsenpraktijken overdag als voor de huisartsenposten in de avond-, nacht- en weekenduren.

Patiënten moeten na verwijzing door de huisarts steeds vaker lang wachten op vervolgzorg. Daardoor komt de tijd die de huisartsen per patiënt hebben om het goede gesprek te voeren in de knel. Voor steeds meer huisartsen en medewerkers is de werkdruk te hoog. En dat terwijl de huisartsenzorg zo belangrijk is voor patiënten en zo’n cruciale schakel in het hele zorgsysteem. “Iedereen moet toegang blijven houden tot goede huisartsenzorg. Het is het waard om ons daarover uit te spreken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden,” aldus Marieke Nijhof, huisarts in Enschede en voorzitter van HuisartsenZorg Twente.

Nú een stevig geluid laten horen

Deze zomer maakt de overheid meerjarenplannen voor de hele zorg. Er zijn nog steeds geen concrete afspraken voor de aanpak van de druk op de huisartsenzorg. Daarom is het belangrijk dat de huisartsen met z’n allen nú een stevig geluid laten horen.

Huisarts in Hengelo en bestuurder van HuisartsenZorg Twente, Marinka Hamstra: “En vanuit Twente doen we daar graag aan mee! Ook al zijn we van nature niet zo’n activistische beroepsgroep én ook nog eens nuchtere Twentenaren, toch is er veel animo voor deze actie. We gaan met ruim 200 collega’s op vrijdag 1 juli naar het Malieveld. Dat zegt genoeg over hoe hoog de nood is, ook in onze regio.

En natuurlijk laten we op die dag onze patiënten niet in de kou staan. Dat zou gek zijn; de actie is juist gericht op betere en toegankelijke patiëntenzorg. Patiënten zien op de website of horen via de telefoonbeantwoorder van hun eigen huisarts of de praktijk geopend is op vrijdag 1 juli. Als de praktijk gesloten is kunnen zij – met klachten die niet kunnen wachten tot maandag – terecht bij de drie huisartsenposten in Twente. Daar draaien collega’s die dag extra diensten.”

Ook in Twente komt de huisartsenzorg in de knel

Niet alle Twentse huisartsen gaan mee, maar de groep die wel gaat draagt uit wat er Twentebreed gevoeld wordt onder de huisartsen. Han ter Horst, huisarts in Vriezenveen en bestuurder van Huisartsenzorg Twente: “In Twente is de druk binnen de huisartsenzorg hoog. Werken binnen de huisartsenzorg is geweldig. Maar in het belang van de patiënt moet er wat ons betreft wel het één en ander veranderen. We hebben meer tijd nodig voor de patiëntenzorg. De tijd die we hebben om met hun patiënten te spreken is vaak te kort om de vragen die ze hebben goed te beantwoorden.

De vragen worden steeds ingewikkelder en patiënten worden ouder en komen met meer problemen op het spreekuur. Wij zijn ook aan zet als het gaat om tijdsintensieve oncologische en palliatieve zorg in de thuissituatie. Daarnaast wordt er een steeds groter beroep gedaan op ons voor allerlei taken die eigenlijk niet bij ons thuishoren.

En we hebben te veel administratieve taken. De tijd die daarin gaat zitten, gaat helaas vaak ten koste van de patiëntenzorg. De kwaliteit van de zorg komt zo onder druk te staan en dat baart ons zorgen. Meer tijd voor patiëntenzorg is nog maar één van de vier thema’s die we aan de orde willen stellen.. er is dus echt werk aan de winkel.”

De andere drie problemen die de huisartsen aan de orde willen stellen zijn:

  • de wachtlijsten en overloop vanuit andere zorgsectoren en het sociaal domein,
  • de huisvestingsproblemen die huisartsen ondervinden en
  • de drukte in de avond-, nacht- en weekendzorg (spoedposten).

Wat er moet gebeuren om meer tijd te krijgen voor patiëntenzorg

De landelijke actieweek wordt georganiseerd door de Landelijke HuisartsenVereniging, de Vereniging voor Praktijkhoudende Huisartsen, de actiegroep ‘Help de huisarts verzuipt’ en de actiegroep ‘De bezorgde huisarts’. Zij geven aan dat om meer tijd voor de patiëntenzorg te creëren het voor alle huisartsen mogelijk moet worden (financieel en organisatorisch) om de standaard consulttijd naar 15 minuten te brengen.

Daarnaast moeten de grenzen van het huisartsenvak en wat de huisartsenzorg kan bieden, worden gerespecteerd. Huisartsen hebben beschreven wat zij wel en niet kunnen. Dat aanbod moet door gemeenten, overheid en verzekeraars gerespecteerd worden. Géén extra taken voor de huisarts.

Tot slot vragen huisartsen om een systeem dat gebaseerd is op vertrouwen en een stevige vermindering van administratieve en verantwoordingslasten. Om dit te kunnen bereiken zullen de overheid en de zorgverzekeraars in actie moeten kunnen.

Concrete afspraken nodig

Marieke Nijhof: “Er moeten concrete en afdwingbare afspraken komen, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en er geen nieuwe taken bij krijgen. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein. Zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.

Ik hoop dat we met deze actie meer bewustwording bij de beslissers en beleidsmakers kunnen creëren. Als we niks doen, verandert er zeker niets.”

 

Meer informatie

www.huisartseninactie.nl

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg