Onderzoek nachtelijke sluiting spoedpost Hengelo van de baan

Uit landelijk en regionaal onderzoek blijkt dat een groot deel van de ervaren werkdruk onder huisartsen voortkomt uit de avond-, nacht- en weekenddiensten. Om de werkdruk te verlagen is in september van vorig jaar besloten om de sluiting van de spoedpost in Hengelo in de nacht te onderzoeken. Inmiddels is het landelijke ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ vertaald naar diverse regionale acties, die versneld ingevoerd worden. De Twentse huisartsen gaven bij een nieuwe peiling aan vertrouwen te hebben in deze regionale acties en de resultaten daarvan af te willen wachten. Daarmee is het onderzoek naar de nachtelijke sluiting van de spoedpost in Hengelo van de baan. En kiezen de huisartsen voor oplossingen die minder directe consequenties voor de patiënten hebben.  

De spoedpost is in de avond, nacht of het weekend beschikbaar voor patiënten met zorgvragen die acuut zijn, maar niet levensbedreigend. De huisartsen verwachten dat met de geplande acties rondom de spoedzorg voldoende vermindering van de werkdruk zal kunnen worden gerealiseerd. De mogelijkheid van de nachtelijke sluiting van een spoedpost is als één van de maatregelen verkend, maar wordt nu niet meer verder onderzocht. De spoedpost in Hengelo blijft dus ook in de nacht operationeel.

Landelijk beleid: werkdruk verminderen door Actieplan Werkdruk in de ANW

De Landelijke Huisartsen Vereniging stelde het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’ op om verandering te brengen in de werkdruk voor huisartsen die veroorzaakt wordt door de avond-, nacht- en weekenddiensten. Door het Ministerie van VWS is dit actieplan vastgesteld als bijlage van het Integrale Zorg Akkoord. De huisartsen in Twente hebben vervolgens het landelijke actieplan vertaald naar een regionaal implementatieplan.

Versnelling regionaal actieplan ANW

De te onderzoeken sluiting van een spoedpost in de nacht was één van de regionale actiepunten. Diverse andere acties worden nu versneld in gang gezet om de werkdruk te verlagen. Bijvoorbeeld het project “spoed = spoed” in de nacht. Dit Twentebrede project houdt in dat er een strengere selectie van patiënten plaatsvindt. Alleen de hoog urgente zorgvragen worden behandeld bij de spoedpost: patiënten met klachten die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts ze overdag kan behandelen. Mensen die ongerust zijn over hun gezondheid, kunnen altijd bellen met de huisartsenpost. Maar het is niet altijd nodig dat een huisarts hen direct ziet. Er zijn ook verschillende betrouwbare digitale hulpmiddelen waarmee mensen zelf kunnen vaststellen of zij wel of niet naar de huisartsenpost moeten. Goede voorbeelden daarvan zijn thuisarts.nl  en moetiknaardedokter.nl.

Daarnaast is vrij roosteren een nieuwe ontwikkeling. Dit houdt in dat de huisartsen zelf hun diensten kunnen inplannen; ze werken dan dus diensten wanneer het hen past. De praktijkhoudende huisartsen draaien een vast aantal diensten op de spoedpost, dat worden er minder dan ze nu doen. De planning wordt verder ingevuld door waarnemende huisartsen (dokters zonder eigen praktijk) die verbonden zijn aan de Twentse spoedposten.

Lange termijn visie voor acute zorgketen in de maak

Voor de langere termijn is het landelijke beleid gericht op het intensiveren van de samenwerking in de acute zorgketen. De huisartsen in Twente blijven samenwerken met partners aan de vorming van zogenaamde integrale spoedposten. Dat betekent dat de spoedpost van de huisartsenzorg nauw samenwerkt met bijvoorbeeld de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis, ouderenzorg, GGZ en de ambulancedienst. Hoe dit er in de praktijk uit gaat zien wijst zich de komende jaren uit.

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg