Minder pufjes, meer lucht

Patiënt voelt zich beter en zorgkosten worden verlaagd door beter gebruik inhalatoren.

Apotheek De Kolk in Almelo, waar ongeveer tienduizend mensen bij aangesloten zijn, heeft de afgelopen twee jaar ongeveer 1800 patiënten op deze manier geholpen. De foto toont apotheker Monique aan de Stegge met patiënt Riet Goossen. 

Het gebruik van inhalatoren (pufjes) is in Twente enorm verbeterd. Dat komt door een nieuwe, gezamenlijke werkwijze van zorgverleners. Resultaat: de patiënten gebruiken hun pufjes beter en hebben meer lucht met minder medicatie. 

Bijna driekwart van de COPD- en astmapatiënten die beginnen met een pufje, doen dat nu al volgens de nieuwe regionale afspraken. “Mensen worden beter en eenduidiger geïnstrueerd. Dat draagt bij aan minder opnames in het ziekenhuis, hogere kwaliteit van leven en een langere levensverwachting”, zegt Elra Eppink van huisartsenorganisatie FEA (Federatie Eerstelijnszorg Almelo).

Het doel van de gezamenlijke aanpak is COPD- en astmapatiënten beter te adviseren en zo te zorgen dat inhalatoren beter worden gebruikt. Uit onderzoek bleek dat maar liefst 70% van de patiënten de inhalator op de verkeerde manier gebruikt. Dat is schadelijk voor de gebruiker, omdat deze onvoldoende lucht krijgt. En er worden medicijnen verspild. Daarom hebben huisartsen, longartsen en apothekers een uniform medicatiebeleid opgesteld. Praktijkondersteuners van de huisarts en apothekersassistenten spelen hierbij ook een belangrijke rol.

Het zogeheten Formularium Inhalatie Twente (FIhT) is een unieke samenwerking tussen longartsen in MST/ZGT, de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA), Menzis en de huisartsenorganisaties THOON en FEA. De nieuwe werkwijze is twee jaar geleden geïntroduceerd, nu krijgt dus al bijna driekwart van de nieuwe patiënten de medicatie op de FIhT-manier voorgeschreven. Het streven is dat dit in 2022 groeit naar 90%.

Belang van inhalator

Een inhalator is van essentieel belang bij het toedienen van medicijnen voor mensen met de longziekte COPD en de luchtwegaandoening astma. Samara Westerhof, coördinator zorgprogramma astma en COPD van THOON: “Het is ontzettend beangstigend als je bijna geen lucht meer krijgt. Mensen met COPD en astma hebben hier vrijwel dagelijks mee te maken. Er was echt behoefte aan een eenduidig medicatiebeleid, voor de patiënt en ook voor ons.” Ook de Twentse apothekersorganisatie TAO-UA is blij met deze samenwerking. Monique aan de Stegge, apotheker bij De Kolk in Almelo en lid van TAO-UA: “Regionaal samenwerken en elkaar kennen is van groot belang. Een collega zorgverlener uit een andere organisatie of discipline rechtstreeks bellen om te overleggen over de juiste medicatie voor de patiënt, dat werkt het beste.”

Samenwerking zorgverleners

Elra Eppink: ‘’Het was nodig in het enorme aanbod van inhalatoren en de daarmee samenhangende medicatie eenvoud te scheppen. Zorgverleners, maar zeker ook patiënten zagen door de bomen het bos niet meer. Met als resultaat dat veel van de pufjes op een verkeerde manier werden toegepast. De ene zorgverlener schreef dit middel voor, de andere zorgverlener weer een ander. Vervolgens moest de apotheker het gebruik daarvan weer aan de patiënt uitleggen. Tijdrovend, maar ook heel verwarrend voor de gebruiker. Door het FIhT worden mensen beter en eenduidiger geïnstrueerd. FIhT zal bijdragen aan minder opnames in het ziekenhuis, hogere kwaliteit van leven en een langere levensverwachting.”

Medicatieverspilling

Twente is één van de eerste regio’s in het land die volgens een eenduidig medicatiesysteem voor COPD- en astmapatiënten is gaan werken en succes boekt. Ook uit de politiek komt steeds duidelijker de roep medicatieverspilling tegen te gaan en daarmee de stijgende zorgkosten in de hand te houden.

Dit is een gezamenlijk nieuwsbericht van Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA), Zorgverzekeraar Menzis, Federatie Eerstelijnzorg Almelo (FEA) en Twentse Huisartsenvereniging Oost-Nederland (THOON).

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg