AANGENAAM KENNIS TE MAKEN: HuisartsenZorg Twente, voor en door de Twentse huisartsen

De 400 huisartsen in Twente staan ook in dit nieuwe jaar samen met hun teams weer voor de Twentenaren klaar. Zij zorgen dat goede zorg altijd dichtbij is en vormen samen het motorblok van de Twentse gezondheidszorg. De Twentse huisartsen zijn vertegenwoordigd in 5 huisartsenorganisaties: THOON, SHT, FEA, CHPA en LHV Huisartsenkring Twente. Deze organisaties gaan de komende tijd intensiever samenwerken als HuisartsenZorg Twente. De huisartsenzorg verandert en staat onder druk: het werk wordt steeds complexer en meer divers. Het doel van HuisartsenZorg Twente is het ondersteunen van huisartsen bij het 24/7 uitvoeren van hun vak. Zo kunnen de huisartsen in Twente – ook op de langere termijn – kwalitatief goede huisartsenzorg blijven bieden aan alle Twentenaren.

Meer slagkracht en expertise

De huisartsenorganisaties zijn voor en door de huisartsen in Twente opgezet. Zij ondersteunen de individuele huisarts, de huisartsengroepen en -coöperaties. Bijvoorbeeld door het leveren van scholing aan de huisartsen en medewerkers in de praktijken, ICT-ondersteuning, personeelsadvies en het formuleren van beleid op strategische thema’s. Ook organiseren zij de avond-, nacht- en weekenddiensten via de huisartsenposten. Door samen te werken binnen HuisartsenZorg Twente ontstaat meer slagkracht, wordt expertise gebundeld en kan efficiënter gewerkt worden.

Aanspreekpunt voor Twentse huisartsen

HuisartsenZorg Twente is het centrale aanspreekpunt voor de huisartsenzorg in Twente. Voor de individuele huisarts, maar ook voor de samenwerkingspartners, waaronder de ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, paramedici, geestelijke gezondheidszorg, zorgverzekeraars en de Twentse gemeenten. De huisartsen zetten zo samen in op thema’s in de huisartsenzorg en maken op regionale schaal duurzame afspraken met partners. Zij doen dit vanuit een gezamenlijk te vormen visie op de ontwikkeling van de huisartsenzorg in Twente. De bestuurlijke druk voor de huisartsen wordt verminderd door het stroomlijnen van de afstemming tussen de huisarts en de ondersteunende organisatie(s). Zo houdt de huisarts meer tijd over voor de patiënt.

Door het zo goed mogelijk organiseren van de ondersteuning van de huisartsen, wordt Twente nog aantrekkelijker voor nieuwe huisartsen en ondersteunend personeel. We hopen dat zij hierdoor nog sneller kiezen voor het prachtige Twente als vestigingsplaats. Nieuwe collega’s zijn van harte welkom!

Delen, ontdekken en leren

Alle Twentse huisartsen met hun teams in de praktijken, waarnemers en collega’s zonder praktijk en de medewerkers van de huisartsenorganisaties maken onderdeel uit van HuisartsenZorg Twente. We staan met een open blik in deze samenwerking. We delen kennis, ontdekken en leren van en met elkaar. We richten ons op behoud van het goede en verbeteren waar dat mogelijk is.

Vitaal en toekomstbestendig

De eerste stap in de samenwerking tussen de Twentse huisartsenorganisaties is gezet in augustus 2021 door de oprichting van een gezamenlijk bestuur. Dit bestuur bestaat uit huisartsen die hun collega’s in een deel van de regio vertegenwoordigen. We kiezen ervoor om de samenwerking in fases verder uit te bouwen. Een volgende stap is de fusie van SHT en THOON die gepland staat voor de eerste helft van dit jaar. Kortom: vanaf 1 januari 2022 werken we als Twentse huisartsen samen onder de naam HuisartsenZorg Twente. Aangenaam kennis te maken!

Over HuisartsenZorg Twente

Samen voor
goede Twentse
huisartsenzorg